Πανεπιστήμιο γαστρονομίας Ιταλίας

Επίσκεψη φοιτητών Πανεπιστημίου γαστρονομίας από Ιταλία.