Υπαναχώρηση, Επιστροφή & Αντικατάσταση Προϊόντων

Ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε στις ακόλουθες περιπτώσεις.

1) Πρόβλημα: Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του piperiesflorinis.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή ή κατεστραμμένα κατά την μεταφορά). Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημέρων και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Το piperiesflorinis.gr αναλαμβάνει να αποστείλει το σωστό προϊόν αναλαμβάνοντας το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος.

2) Εγγύηση: Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα λειτουργίας ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος. Κάθε προϊόν έχει ελάχιστη διετή νομική εγγύηση και ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να αποστείλει προς εξέταση ένα προϊόν που θεωρεί ότι είναι ελαττωματικό, αναλαμβάνοντας τα έξοδα αποστολής. Στη περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε τα έξοδα αποστολής επιστρέφονται από το κατάστημα στον καταναλωτή και ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος. Αν το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό, ο καταναλωτής θα πρέπει να μας υποδείξει τον τρόπο αποστολής σε αυτόν, αναλαμβάνοντας εκ νέου τα έξοδα αποστολής.

3) Υπαναχώρηση: Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που προμηθευτήκατε και να ζητήσετε την επιστροφή χρημάτων ή και αντικατάσταση τους, εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Σε αυτή τη περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής και επιστροφής των προϊόντων. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων το ποσό της αντικαταβολής δεν επιστρέφεται. Στην περίπτωση αντικατάστασης με άλλο προϊόν επιβαρύνετε και με τα έξοδα επαναποστολής.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Την προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει εσείς ως καταναλωτής ή σαφώς εξατομικευμένων.
  • Προϊόντα με χρόνο παράδοσης 15 ημέρες και άνω, καθώς γίνονται ειδική παραγγελία – εισαγωγή.
  • Την προμήθεια προϊόντων που δεν υπήρχαν σε απόθεμα και έγιναν παραγγελία.
  • Την προμήθεια προϊόντων τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
  • Την προμήθεια προϊόντων, η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
  • Ειδικές Προσφορές.

Όροι που αφορούν όλες τις άνω περιπτώσεις:

Επιστροφές και αντικαταστάσεις δεν γίνονται δεχτές μετά το πέρας 14 ημερολογιακών ημερών, εκτός της περίπτωσης που ισχύει η εγγύηση.

Πριν από κάθε επιστροφή θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στη διεύθυνση piperiesflorinis@gmail.com  , στέλνοντας μας φωτογραφίες του προϊόντος και της συσκευασίας. Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, πλήρη και χωρίς φθορές, η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ) κατά την παράδοση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε οφειλόμενο ποσό προς την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου τυχών έξοδα αποστολής ή και επιστροφής αναλόγως της περίπτωσης.  

Η επιστροφή του προϊόν σε κάθε περίπτωση γίνεται με δικιά σας ευθύνη και κίνδυνο (για τυχόν φθορές) μέχρι τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στην εταιρεία μας. Στην περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Εάν μετά την επιστροφή και εξέταση των επιστραφέντων εμπορευμάτων δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτά εξακολουθούν να είναι ιδιοκτησία σας, και θα πρέπει να φροντίσετε να τα παραλάβετε, με δικό σας κίνδυνο και κόστος, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η απόρριψη σας γνωστοποιήθηκε. Αν δεν συλλέξετε τα εμπορεύματα μετά από παρέλευση 30 ημερών, θεωρείται ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να γίνουν δωρεά σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ή οργανισμό.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η εταιρεία αντιληφθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα, έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Τέλος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στο piperiesflorinis.gr.

Υποχρέωση καταναλωτή κατά την παραλαβή

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή να ελέγξει εξωτερικά τη συσκευασία για την ανυπαρξία χτυπημάτων ή φθορών από την μεταφορά και αφού αποσφραγίσει προσεκτικά, κρατώντας τη συσκευασία, να ελέγξει εσωτερικά τα προϊόντα για τυχόν ελαττώματα ή φθορές. Στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή του είδους από τον συνεργαζόμενο διανομέα χωρίς να υπογράψει. Με την υπογραφή του εγγράφου στο διανομέα επιβεβαιώνεται ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει μέσω εμαιλ ή τηλεφωνικά με την εταιρεία μας για να αναφέρει την ύπαρξη προβλήματος την ίδια ή την επόμενη ημέρα από την παραλαβή τους, να κρατήσει τυχόν φωτογραφίες και να μην έχει χρησιμοποιήσει/τοποθετήσει το προϊόν.

Μεταφορά επιστρεφόμενων προϊόντων

Η επιστροφή του προϊόν σε κάθε περίπτωση γίνεται με δική σας μεταφορική/courier και με δικιά σας ευθύνη και κίνδυνο (για τυχόν φθορές) μέχρι τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στην εταιρεία μας. Αν δεν έχετε δικιά σας μεταφορική/courier θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας και η εταιρεία μας θα σας παρέχει την δικιά της μεταφορική/courier. Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους την οποία μας έχετε υποδείξει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας και στην οποία συμφωνείτε ότι υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στο χώρο για την παραλαβή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων. Αν ο μεταφορέας/courier θεωρήσει ότι η παραλαβή των προϊόντων από το χώρο που μας υποδείξετε, μπορεί να προκαλέσει φθορά στην περιουσία σας, θα σας ενημερώσει προφορικώς και θα το καταγράψει στο έντυπο παραλαβής. Μπορεί να υποδείξετε στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών/courier να συλλέξει τα προϊόντα παρά την υπόδειξη αυτή, παρόλα αυτά δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στην περιουσία σας ή τα εμπορεύματα δεδομένου ότι η συλλογή των προϊόντων θα γίνει με την πρέπουσα προσοχή και φροντίδα. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών και των εξαρτημάτων που τα απαρτίζουν) από το μεταφορέα θα υπογράψετε ένα έντυπο παραλαβής για να πιστοποιήσετε ότι πραγματοποιήθηκε η παράδοση στο μεταφορέα. Το έντυπο παραλαβής θα σας δοθεί από το συνεργαζόμενο μεταφορέα/courier.

Επιστροφή αντιτίμου αξίας επιστρεφόμενων προϊόντων

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής και επιθυμείτε την επιστροφή της αξίας, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων, αφαιρώντας τα τυχόν έξοδα αντικαταβολής, επιστροφής ή και αποστολής (ανάλογα την περίπτωση), είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, είτε με επιστροφή χρημάτων μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό σας.

Η επιστροφή του αντιτίμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται αφού μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων και εμείς δεχτούμε την επιστροφή τους καθώς και εφόσον τα προϊόντα έχουν επιστραφεί στη εταιρεία μας.

Στην περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση ή/και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην εταιρεία μας το χρηματικό ποσό μέσω πιστωτικής κάρτας από την Τράπεζα, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Στην περίπτωση που έχουν εφαρμοστεί άτοκες δόσεις, ο αγοραστής οφείλει να αναμένει μέχρι την πάροδο του χρόνου που έχει επιλέξει, για την εξόφληση της παραγγελίας από την Τράπεζα στην εταιρεία.

Εάν το προϊόν έχει αγορασθεί με την μέθοδο της αντικαταβολής, δεν επιστρέφεται το κόστος αντικαταβολής.

Εάν τα επιστρεφόμενα αγαθά είναι μέρος μια μεγαλύτερης παραγγελίας, για την οποία δόθηκε μια ποσοτική έκπτωση στο συνολικό ποσό, και η αφαίρεση της αξίας τους από το συνολικό ποσό οδηγεί σε μια έκπτωση μικρότερου ποσοστού, η διαφορά θα αφαιρεθεί επίσης από το επιστρεφόμενο ποσόν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το κόστος αποστολής των ακυρωθέντων εμπορευμάτων, ακόμα και όταν αρχικά είχε πληρωθεί από τον πελάτη ένα μικρό ποσό ή και καθόλου, σαν μία έξτρα έκπτωση για την αγορά των προϊόντων και όχι για την επιστροφή τους. Με άλλα λόγια, τα δωρεάν μεταφορικά ή το κόστος 0,01 € ή και τα χαμηλά μεταφορικά, είναι ένα μπόνους (δώρο) για την αγορά των αγαθών, και όχι δώρο για την επιστροφή τους!