Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να βρείτε εδώ.